SM Supermoto

 

Tilläggsregler för SM / RM i Supermoto

13 Juli 2008

Arrangör
Teknis MC, Markgatan 28A, 70355 Örebro
Tel: 019-18 86 53, Fax: 019-18 86 55, Email: tmc.supermoto@gmail.com

Tävlingens art
Öppet svenskt mästerskap för Supermoto solo.
Öppet riksmästerskap för Quad.

Tillstånd
Tävlingen arrangeras enligt dessa TR, SVEMO’s SR, SVEMO’s NT, UEM’s och FIM’s reglemente och har godkänts av domaren.

Datum för tävlingen
13 Juli 2008

Bana
Örebro Supermoto Race Park, ca 1 mil väster om Örebro längs E18.
Banan är ca 800m lång och körs i högervarv. Ca 35% grus med två platåhopp.

Max antal startande
Mc solo:         22 vid tävling    30 vid träning
Quad:             15 vid tävling    20 vid träning

Klasser
SM - Supermoto solo S1 och S2. A-förare och eventuella wildcard.
RM - Supermoto Quad 450 och SuperQuad. A- och B-förare kör tillsammans.

Anmälan
Anmälan via www.anmälan.nu
Anmälningsavgift 800:- för samtliga. Betalas till Pg. 64 56 55-2 senast 080704. Vid sen anmälan tas efteranmälningsavgift om 300:- ut. Anmälan räknas som fullständig först då betalning är arrangören tillhanda.

Om Anmälare/Team anges skall denna licens medtagas till ankomstanmälan.
Angivet startnummer i anmälan skall överensstämma med SVEMO starnummerlista. Se www.svemo.se -> SuperMoto -> Startnummer

Återbud
Återbud görs på tmc.supermoto@gmail.com eller till Joakim Danielsson 070-2313730.
Vid återbud före 080704 återbetalas hela anmälningsavgiften, efter 080704 återbetalas hela avgiften endast mot uppvisande av läkarintyg.

Tävlingspersonal
Jury:                                                          Kjell Krohn (ordf)
                                                                 Patrik Larsson
                                                                 VAKANT
Jurysekreterare:                                          Åsa Gustafsson
Tävlingsledare:                                            Stefan Strömvall
Bitr TL:                                                       Johan Krakowski
Tidtagningschef:                                          Göran Aldén
Maskinbesiktningschef:                               Ola Andersson
Banchef:                                                     Jonas Hoff
Miljöansvarig:                                             Jonas Hoff
Pressansvarig / tävlingssekreterare:              Anette Pettersson
Säkerhets- och sjukvårdschef:                      Marcus Almqvist

Ankomst till tävlingen
Anmälan kan göras lördag kväll 19-21 eller söndag morgon 7-9.

Förarsammanträde
OBLIGATORISKT förarsammanträde för samtliga hålls på startplattan 0900.

Besiktning
Ingen förare släpps ut på banan innan personlig utrustning och MC godkänts. Vid ankomstanmälan fås ett besiktningsprotokoll som delvis ska fyllas i av föraren innan besiktningen. Alla MC kommer ljudmätas, enligt SR. Besiktningen är öppen lördag kväll 19-21 och söndag 7-9. Ljudnivåer från och med 2008 är 94 dB 4-takt och 96 dB 2-takt.

Licenser
Engångslicens för Quadförare går att lösa på plats förutsatt att man genomgått erforderlig kurs för detta (kontakta klubben om detta). Endast utlöst A-licens för Supermoto solo är tillåten i SM-klasserna.

Tidsschema
Fri träning, tidskval och finaler på söndag. Fri träning på lördagen, efter Opentävlingen, med start ca 16 (exakt tid anges på plats) och pågår till 19 ingår i anmälningsavgiften.
Fri träning på fredagen för alla klasser (inkl Open) mot extra avgift om 200:- som betalas in på PG 64 56 55-2.

Preliminärt tidsschema, observera att detta kan komma att ändras baserat på antalet anmälda i respektive klass:
0900 – 0920                          Förarmöte
0920 – 0940                          Fri träning S1
0940 – 1000                          Fri träning S2
1000 – 1020                          Fri träning 450Q
1020 – 1040                          Fri träning SuperQ
1040 – 1100                          Kval S1
1100 – 1120                          Kval S2
1120 – 1140                          Kval 450Q
1140 – 1200                          Kval SuperQ
1200 – 1320                          Sista chansen, S1+S2
1320 – 1420                          Lunch
1320 – 1340                          Final 1, S1
1340 – 1400                          Final 1, S2
1400 – 1420                          Final 1, 450Q
1420 – 1440                          Final 1, SuperQ
1440 – 1500                          Final 2, S1
1500 – 1520                          Final 2, S2
1520 – 1540                          Final 2, 450Q
1540 – 1600                          Final 2, SuperQ

Wildcards från Open-tävlingen på lördagen kör träning och kval tillsammans med S1 / S2. Antalet bestäms av juryn men troligen tre i varje klass.

Antalet förare som kvalar direkt till finalen är 21. Sista finalplatsen ges till bäst placerade S1- resp. S2-förare i sista chansen som troligen körs sammanslaget S1+S2.

Startprocedur
Hela bandepån utgör väntzon och används enligt SR-16.1 samt SR-16.2. Bandepån avgränsas med högt staket mot maskindepån.
Notera: Startvarv och warm up lap har en avvikande sträckning än det normala varvet.
Notera: Startgridden ligger ca 200m i färdriktningen från depåutsläppet.

Regler i depån
Depåtystnad gäller 22 – 07.
Ansvarsfullt framförande av alla slags fordon i depån är en självklarhet.
Miljömatta enligt reglementet SKALL användas av samtliga förare i depån. Förare som ej respekterar detta avvisas från tävlingen och tävlingsområdet.

Bränsle och el
Ingen bränsleförsäljning. El finns EJ tillgänglig.

Upplysningar, frågor mm
Jonas Hoff: 070 - 6472272 eller
Joakim Danielsson: tmc.supermoto@gmail.com